Služby  • vytvorenie reklamného letáku (newsletteru), príprava textu, reklamných sloganov, grafiky (ukážky)

  • realizácia mailingu, príprava odoslania, samotné ostré odosielanie reklamnej kampane príjemcom obchodného oznámenia

  • odosielanie mailingu na vlastné databázy klienta (ak máte vlastnú databázu mailov a potrebujete odosielací systém - je toto riešenie práve pre vás)

  • finalizácia a vyhodnotenie kampane - štatistiky

  • správa databáz - keď potrebujete odfiltrovať a usporiadať údaje zo surových mysql databáz do výstupných formátov napríklad .csv .txt atď.

  • writing - písanie článkov rôzneho druhu, prekladanie textov ČJ/SJ

  • výroba webových stránok - jednoduchá grafika + logá, cms, php, formuláre, responzivita, seo, writing

  • reklamné - kreatívne práce, návrh reklamy, loga, reklamných textov